Monday 10 January 2011

Ukazna vrstica - kako pridobiti datum (command prompt date)

Prastaro orodje za samodejno administriranje "ukazne skripte" (batch fajli, command fajli), ki izhajajo še iz časa DOS-a.

Primer, kako pridobimo datum v spremenljivke in ga nato uporabimo npr. za sestavo imena log datoteke, ki nosi datum izvedbve:

@for /f "tokens=4 delims=. " %%c in ('date /T') do set YYYY=%%c
@for /f "tokens=3 delims=. " %%d in ('date /T') do set MM=%%d
@for /f "tokens=2 delims=. " %%e in ('date /T') do set DD=%%e
@ECHO %YYYY%-%MM%-%DD%
@Set LogFile=\Backup%YYYY%-%MM%-%DD%.TXT
robocopy .... >%LogFile%


Dnevnik bi v tem primeru pisali v datoteko z imenom "Backup2011-01-10.TXT".

No comments:

Post a Comment