Thursday 30 June 2011

SharePoint 2010 - Error 403

Tehnika:
- SharePoint 2010 Foundation (velja tudi za ostale edicije)
Opis:
- uporabnik (doman user) skuša dostopati do neke vsebine npr: http://intranet/SitePages/nekastran.aspx
- Brskalnik javi napako "Error 403"
- administrator stran odpre brez težav (status 200), za tem tudi navadni uporabnik lahko odpre omenjeno stran (status 200)
- po zaustavitvi aplikacije (iisreset, recycle, ponovni zagon strežnika...) se težava zopet ponovi
Možna rešitev:
- uporabnik (npr. domain users skupina) nima pravic na \bin mapi, dodamo pravice in težave izgine :)
Kaj smo se še naučili?
- nikoli ne pusti razvijalcev na strežnik :)

Tuesday 14 June 2011

The object SPBackupRestoreConfigurationSetting

Izvajanje backupa javi naslednjo napako:

An update conflict has occurred, and you must re-try this action.
The object SPBackupRestoreConfigurationSettings Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config is being
updated by Domain\User, in the STSADM process, on machine SERVER.
View the tracing log for more information about the conflict.

Napako reši naslednji poseg:
- zaustavitev "Windows SharePoint Services Timer"
- brisanje vseh datoek v mapi %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\SharePoint\Config\
- ponovni zagon "Windows SharePoint Services Timer"
- in zagon backup