Sunday 24 July 2011

VirtualBox 4 - sprememba velikosti diska VDU

Problem:
- zmanjkuje prostora v virtualnem disku

Rešitev:
- VirtualBox verzija 4 podpira razširjanje (resize) VDI datotek, uporabimo ukaz VBoxManage, parametri so naslednji:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox VBoxManage modifyhd "polna pot do\ime.vdi" --resize novavelikostvMB

- novavelikostvMB (npr. 40000 za slabih 40GB)
- pot do "VBoxMange.exe" se lahko razlikuje
- v trenutni verziji je podprto samo razširjanje diska (expand), zmanjševanje (compact) še ne
- ostane še razširitev diska v operacijskem sistemu

No comments:

Post a Comment