Friday 1 July 2011

DELL MD3000 in MD3000i - dodajanje novega diska v logični nosilec (extend volume)

V obstoječem diskovnem polju tipa DELL MD3000 (3000i) želimo povečati kapaciteto, postopek je naslednji:
- dodamo fizični disk v polje, ko polje zazna nov disk, se le ta pojavi med "Physical Disks"
- preko programa "Dell Modular Disk Storage Manager", izberemo "Modify", "Add Free Capacity (Physical Disks), postopek je časovno potraten (navadno nekaj ur)

V Dell Storage Managmentu ni opcije za razširitev virtualnega diska, "Expand Logical Disk", zato uporabimo program v ukazni vrstici "smcli.exe"

Navadno se nahaja v mapi:
\Program Files\Dell\MD Storage Manager\Cli ali
\Program Files (x86)\Dell\MD Storage Manager\client (64bit okolje)

Sintaksa je naslednja:
smcli ArrayName -c "set virtualDisk ["virtualdiskname"] addCapacity=virtualdiskcapacityinbytes;"

Ostane samo še razširitev logičnega diska na nivoju OSa (extend volume).

Celotni postopek je načeloma neboleč (obstoječi podatki ostanejo nedotaknjeni), ampak varnostna opija pred prvim korakom je nujna.

No comments:

Post a Comment