Tuesday, 6 July 2010

SQL Server kazalci učinkovitosti - uporaba stavkov T-SQL

Hitra in enostavno do kazalcev preko T-SQL stavkov:

SELECT * FROM sys.dm_os_performance_counters


SELECT * FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE counter_name IN ('Transactions/sec')

Potrebujemo: MS SQL Server 2005 ali višji

No comments:

Post a Comment